0 0.00

‘Vindingrijkheid en Verbazing’ voor agogen van de BSO

Training

‘Vindingrijkheid en Verbazing’ voor agogen van de BSO

Essentieel bij talentontwikkeling is de rol van de begeleider; weinig instruerend en vooral coachend. Wat reik ik wel of niet aan, welke vragen stel ik om kinderen verder te helpen zonder het antwoord weg te geven, welk materiaal gebruik ik daarbij, welke werkvormen hanteer ik bij discussie over wetenschap en techniek en het maatschappelijk belang, hoe ga ik daarbij om met verschillen tussen jongens en meisjes en hun opvattingen over wetenschap en techniek. Belangrijk naast de rol van de begeleiders is het werken met de onderzoek cyclus. Er wordt daarbij een koppeling gelegd tussen de eigen ontwikkeling van de begeleider op deze onderdelen en de manier waarop je als begeleider de ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren.

Het traject bestaat uit drie bijeenkomsten en is in te passen in een integraal aanbod voor een IKC.