denkenkunjeleren training-coaching en advies

Trainingsaanbod

Training

Trainingsaanbod
Erik stemt van tevoren goed af met de school waar hij aan de slag gaat. Dit zorgt voor op maat gemaakte sessies vanuit het trainingsaanbod, die voldoen aan de specifieke behoeften van de organisatie.

Training Formats

Het is mogelijk te kiezen uit een aanbod van training formats waaronder:

 • Volledige of halve dag training gericht op een specifiek onderwerp
 • Volledige of halve dag bijeenkomst, met verschillende onderwerpen
 • Eenmalige of opeenvolgende sessies
 • Een reeks verbonden trainingsdagen aangeboden over een langer tijdsbestek
 • Halve dag training gevolgd door begeleide werkbijeenkomst
 • Gerichte coaching van de betrokken leraren
 • Coaching van directies en werkgroepen
 • Klasbezoeken met feedbackgesprekken

Trainingsaanbod

Hieronder de onderwerpen, die Erik in zijn trainingen kan verzorgen.

 • Formatieve Assessment (Assessment for Learning)
 • Growth Mindset cultuur implementeren op school
 • Het gebruik van taal om Growth Mindsets te bevorderen
 • De kunst van goede vragen stellen
 • Differentiatie
 • Actieve Leerstrategieën om alle leerlingen uit te dagen
 • Actieve Leerstrategieën om meerbegaafde leerlingen uit te dagen
 • Onderzoekend leren en Talentontwikkeling
 • Creatieve denkstrategieën om toe te passen in meerdere vakgebieden
 • Thematisch ontwerpen met vragen van kinderen als uitgangspunt
 • Samenwerkend leren / coöperatief leren
 • Onderzoekend leren met jonge kinderen
 • Onderzoekend leren en talentontwikkeling voor BSO en kinderopvang
 • Hersenen en leren
 • Onderzoekend leren in taal en rekenen
 • Wetenschap en Technologie, klaar voor 2020!
 • Reflecteren kun je leren
 • Metacognitie met Leerkracht 10
 • Programmeren met robots kun je leren
 • Maakkunde moet je doen!
 • COOL onderwijs (Cultuur Onderwijs en Onderzoekend Leren)
 • Leiderschap bij Talentontwikkeling
 • Wetenschappers in de klas
 • Training voor overheid en bedrijfsleven; training voor interactieve gastlessen op school

Neem contact op voor een gesprek.
Erik is graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.