0 0.00

Teamtraining Onderzoekend leren en Talentontwikkeling

Training PO

Teamtraining Onderzoekend leren en Talentontwikkeling

Waar gaat het over?

Inmiddels hebben meer dan 1250 leraren deelgenomen aan de Teamtraining Onderzoekend leren en Talentontwikkeling.

Deelnemers zijn vol lof hierover en de volgende uitspraken zijn kenmerkend: “Je wordt gestimuleerd zelf na te denken. Daardoor stimuleer je je eigen kijk op onderzoekend leren en neemt ook je motivatie toe”, ‘Je leert inzien dat je met beperkte materialen een goede onderzoeksles kunt geven”, ” Als je de praktijkopdracht uitvoert, zie je dat dit de leerlingen stimuleert en motiveert; een paar dagen later zie je de kinderen met boeken over dat onderwerp in de klas zitten”,” Ik heb door dit traject nu een soort bewustwording ontwikkeld om te bekijken op welke manier ik onderzoekend leren en talentontwikkeling  bij alle lessen kan betrekken. De leerlingen vinden het heel leuk en reageren positief.”

Dit traject is inhoudelijk tot stand gekomen in samenwerking met Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen en Dr. Sandra van Aalderen, beiden van de Universiteit Twente. In opdracht ontwikkeld voor het KWTO, het Kenniscentrum voor Wetenschap en Technologie Oost Nederland. Bij deelname aan dit traject voorziet het KWTO de certificering (binnen Gelderland en Overijssel).

Wat is de opbrengst?

Van tevoren is niet te voorspellen wat je als leerkracht exact hebt geleerd. De volgende uitspraken zijn een indicatie:

Praktische invulling:

Centraal in dit traject staan de beeldvorming en houding van leerkrachten ten opzichte van onderwijzen van wetenschap en techniek en het toepassen van de onderzoekcyclus. Er wordt een koppeling gelegd tussen de eigen ontwikkeling van leerkrachten op deze onderdelen en manieren waarop zij de ontwikkeling van kinderen hierbij kunnen stimuleren. Onderdelen die aan de orde komen, zijn: creatieve en onderzoekende denkstrategieën, hogere denkvaardigheden in het onderwijs, het opzetten van een onderzoek les, verwondering en nieuwsgierigheid, de relatie tussen W&T en taal en rekenen, excellentie en talentontwikkeling.  Er is certificering mogelijk vanuit het KWTO.

Er kan worden gekozen uit de volgende keuzemodules:

  1. Talent en meergegaafdheid
  2. Thematisch werken en onderzoekend leren
  3. Creativiteit en denk strategieën
  4. W&T en rekenen
  5. W&T en taal
  6. De hersenen en leren
  7. Het jonge kind

Neem contact op voor een gesprek over deze teamtraining.
Erik is graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.

Training PO Training VO

Excellentietraject: Slimme leerlingen uitdagen met Onderzoekend leren en talentontwikkeling

Waar gaat het over? Alle leerlingen hebben het nodig, dat…