0 0.00

Talenten activeren met de Talentbloesem

Training PO

Talenten activeren met de Talentbloesem

WAAR GAAT HET OVER?

De talentbloesem is een instrument voor talentontwikkeling en onderwijs dat gericht is op het hele kind. Dat wil zeggen dat de Talentbloesem kan helpen om onderwijs te ontwikkelen dat het kind aanspreekt op het denken, het voelen en het willen. Aandacht en inhoud die bijdraagt aan deze drieslag vormt de vruchtbare bodem voor persoonsvorming en talentontwikkeling.
Hoewel termen als Denken-Voelen-Willen en Competentie-Relatie-Autonomie al langer in het onderwijs bekend zijn biedt de hernieuwde aandacht voor de drieslag van Biesta (kwalificatie-socialisatie-subjectificatie) mooie aanknopingspunten om met name de pedagogische opdracht van het onderwijs opnieuw te belichten. We verbinden deze drieslag met de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven:
1) Het geven van een gevoel van emotionele veiligheid
2) Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
3) Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
4) Het geven van een kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving, eigen te maken.

WAT IS DE OPBRENGST?

· Is een praktisch hulpmiddel voor het hele team.
· Is gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Talentontwikkeling en ondernemend leren.
· Beschrijft de basisvaardigheden en basisattitude van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
· Biedt een gemeenschappelijke taal en begrippenkader voor alle partners binnen het IKC.
· Biedt concrete, praktische richtlijnen, werkvormen, tools, opdrachten om hier met kinderen aan te werken, zowel in de klas als buiten de klas en uitgesplitst per leeftijdsfase.
· Draagt bij aan een rijk curriculum en voor zover mogelijk, anticiperend op de ontwikkelingen bij Curriculum.nu.
· Biedt een concreet, praktisch kader waarmee een instrument ontwikkeld kan worden om te kunnen volgen hoe elk kind zich ontwikkelt, zijn/haar talenten ontdekt en ontwikkelt en hoe elk kind zich gezien en gewaardeerd voelt.
· Geeft een samenvatting van de pedagogische uitgangspunten en aanpak voor nieuwe partners.

PRAKTISCHE invulling.

De talentbloesem heeft kenmerken van de Golden Circle met in de kern de theoretische uitgangspunten en in de tweede schil een paar honderd praktische technieken en strategieën voor de professional om er met kinderen concreet mee aan de slag te gaan. De derde schil, het ‘wat’, is de koppeling van de activiteiten van het kindcentrum aan de binnenste twee schillen.

Stappenplan

Kennismakingsgesprek
Introductie bij Team: Talenten en drieslag, mogelijke opbrengsten voor school.
Visievorming: Wat raakt dit in ons? Wat beweegt ons? Waarom willen we het zo? Gewenste opbrengsten van het team.
Beleidsvorming: Wat is onze weg? Hoe willen wij dit gaan vormgeven?

Inhoudsvorming: Atelierbijeenkomsten: In deze bijeenkomsten worden concreet onderwijs vormgegeven aan de hand van de talentbloesem. Te denken aan: dagelijkse lessen, workshops, themaweken, thematisch onderwijs, kunst-carrousels, praktijklessen, trajecten voor hoogbegaafden, “hele-kind-lessen”, portfolio’s, getuigschriften, thema’s uit zaakvakken verrijken, kunst en techniek verbinden (steam).
Didactiek: procesgerichte didactiek, ontwerpend en onderzoekend leren, ontwerpmodel Emiel Heijnen.

Begeleiders: Michiel Bos, Erik Groot Koerkamp

Vul het contactformulier in als u belangstelling hebt voor de Talentbloesem