0 0.00

Professionele Leergemeenschap Formatief handelen

Training PO Training VO

Professionele Leergemeenschap Formatief handelen

Waar gaat het over?

Op zoek naar een upgrade van je onderwijs? Start dan met onze Professionele Leergemeenschap (PLG) over Formatief begeleiden. Dat levert zelfregulerende leerlingen op die weten wat we ze aan het leren zijn. De kostbare onderwijstijd wordt niet verspild met instructies, maar wordt ingezet om samen te werken, misconcepten te achterhalen en ruimte om specifieke feedback en coaching te geven. De ervaring is dat het meest wordt geleerd in gemengde PLG’s, bèta-docenten in verschillende bouwen of docenten met verschillende vakken die in dezelfde bouw lesgeven.

Wat is de opbrengst?

Een Professionele Leergemeenschap bestaat uit een groep van zes tot twaalf docenten. Deze groep docenten heeft vaak veel meer kennis en ervaring dan ze zelf denken. In een PLG-Team gaan we er van uit dat 80% van de benodigde kennis over een onderwerp aanwezig is bij de deelnemers. De overige 20% halen we gericht van buiten.
Om van elkaar te kunnen leren is het belangrijk om een heldere en vaste structuur te hanteren, dat geeft ritme en maakt het uitwisselen efficiënt en effectief. Je hoeft niet meer continu na te denken over het proces, maar kan je volledig richten op de inhoud. De bijeenkomsten leiden tot zichtbare resultaten, die je kan delen met anderen en die direct inzetbaar zijn in (online) lessen. Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland kwam zo tot het inzicht dat e PLG’s enorm helpen, de eenvoudige en praktische aanpak maakt het mogelijk om elk relevant onderwerp aan te pakken.

Practische invulling:

De eerste bijeenkomst legt de basis voor  formatief handelen. Ook in de PLG zelf bestudeer je de theorie zoveel mogelijk thuis en de bijeenkomst is voor uitwisseling en praktisch uitproberen De volgende vijf PLG-bijeenkomsten zijn online en behandelen kern-strategieën voor formatief handelen zoals leerdoelen verhelderen, bewijs van leren verzamelen, feedback en leerlingen inzetten als hulpbron voor elkaar. Talloze voorbeelden en werkvormen worden aangedragen en ga je toepassen in je eigen onderwijs. Door uitwisseling, worden de principes en mogelijkheden snel duidelijk. De zevende slotbijeenkomst gaat over duurzame verankering van de opgedane mogelijkheden in het eigen onderwijs. Een deel van de PLG-bijeenkomsten kan online plaats vinden.

Begeleiders Erik Groot Koerkamp (Denkenkunjeleren) en Remke Klapwijk (TU Delft)
Vakgebied docenten of docenten van dezelfde bouw uit verschillende vakgebieden
Doelgroep: docenten onderbouw, docenten bovenbouw, docenten vmbo (T&T)
Aantal bijeenkomsten: 7 sessies en in overleg met de deelnemers aan de PLG na lestijd. Een fysieke sessie duurt 3 uur, een online sessie twee tot twee-en-half uur.
Wanneer vindt het plaats? In overleg.
Locatie: Op school (en in overleg met deelnemers op een centrale locatie) en online.

Vul het contactformulier in als u belangstelling hebt