0 0.00

Ontwerpen in Beeld; leren, vaardigheden en denken zichtbaar maken. Teamtraining

Training PO

Ontwerpen in Beeld; leren, vaardigheden en denken zichtbaar maken.  Teamtraining

 

Waar gaat het over?

Steeds meer scholen gebruiken de didactiek van ontwerpend leren waarmee leerlingen hun creatieve denkkracht en andere vakoverstijgende vaardigheden, zoals probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken, ontwikkelen. Leerlingen zijn actief aan het leren. Hoofd, hart en handen zijn verbonden. De TU Delft heeft het baanbrekend programma Ontwerpen in Beeld ontwikkeld, waar ontwerpend leren, 21e eeuwse vaardigheden en formatieve assessment samenkomen.

de 21e eeuwse vaardigheden omgezet in  een leerlingvriendelijke vorm

Wat is de opbrengst?

Stimulans voor 21e eeuwse vaardigheden
De actieve didactiek zorgt er voor dat nieuwe kennis veel beter wordt opgenomen. Het doel reikt echter veel verder dan inhoudelijk leren. Ontwerpend leren is een zeer effectieve manier om 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Bij ontwerpend leren zijn de leerlingen actieve probleem oplossers. Ze onderzoeken het probleem en bedenken, maken en testen creatieve oplossingen en producten.

Ontwerpen in Beeld helpt scholen om doelgericht aan deze 21e eeuwse vaardigheden te werken tijdens het ontwerpen. Vaak blijven de 21ste vaardigheden vaag. Voor ontwerpend leren zijn de zeven belangrijkste vaardigheden tastbaar beschreven zodat de leerlingen weten waar de reis naar toe gaat. Daarnaast heeft de leerkracht ruime keuze uit 19 werkvormen die er voor zorgen dat leerlingen begrijpen wat ze aan het leren zijn, zichzelf gaan monitoren en goede feedback van elkaar en van de leerkracht krijgen. Op een laagdrempelige manier wordt geëvalueerd in hoeverre leerlingen een bepaalde vaardigheid beheersen en wat er nodig is om de volgende stap te nemen.

Practische invulling:

 De training bestaat uit 4 bijeenkomsten, zodat het hele programma in samenhang uitgevoerd kan worden.

De aanpak is ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt ZH/TU Delft, Ontwerpbureau Meeple, Lucas Onderwijs, de Hogeschool Rotterdam, de Marnix Academie, Hogeschool InHolland en Wetenschapsknooppunt Brabant. De aanpak is getest door studenten van de Marnix Academie en de Hogeschool Rotterdam en door leerkrachten op Pilotscholen. Als trotse partner van de TU Delft verzorgt denkenkunjeleren het invoeringstraject voor schoolteams. 

Nu ook met de mogelijkheid om met je hele schoolteam een kennismakingsbijeenkomst van 2 uur af te spreken, zodat je samen kunt beslissen of dit echt bij jouw school past.

Vul het contactformulier in als u belangstelling hebt voor de kennismakingsbijeenkomst Ontwerpen in Beeld.

Het lesmateriaal bestaat uit:

Poster Ontwerpvaardigheden,
18 Werkvormkaarten,
7 Oefenkaarten Vaardigheden,
5 Kaarten Evaluatie-strategie.

Ontwerpen in beeld is tevens goed te combineren met ontwerplessen die kosteloos verkrijgbaar zijn op de website Ontwerpen in de Klas.

 

Vul het contactformulier in als u belangstelling hebt voor de teamtraining Ontwerpen in Beeld.