0 0.00

Lesson Study, de meest effectieve manier van teamleren

Training PO Training VO

Lesson Study, de meest effectieve manier van teamleren

Waar gaat het over:

Leraren willen de eigen praktijk als vertrekpunt voor onderzoek gebruiken; ruimte en tijd om samen te leren; met praktische resultaten die morgen toepasbaar zijn en inspiratie met een focus op eigen vakinhoud en-didaktiek.
Dat is ook in het kort wat Lesson Study te bieden heeft. Lesson study is een vorm van professionele ontwikkeling voor de lange termijn waarin teams van leraren een les gezamenlijk plannen, observeren, onderzoeken en bijstellen om te bepalen hoe leerlingen het beste leren. Het is een proces dat de school als professionele leergemeenschap verdiept door de sterke focus op zelfreflectie en kritisch denken. Dat gebeurt door middel van zeer persoonlijke samenwerking met collega’s en gestructureerde observatie van leerlingen.

Wat is de opbrengst:

Formuleren lange termijn doelstellingen voor leren en ontwikkeling van de leerling.
Het gezamenlijk plannen van een onderzoeksles om deze doelen tot leven te brengen. Dit kan een methodeles zijn, maar ook een die door de onderzoeksgroep zelf is ontworpen.
Het uitvoeren van de les door een van de leerkrachten en de anderen die data verzamelen over het leren van specifieke leerlingen .
Het verwerken en conclusies trekken met de bedoeling om de les beter te maken. Lesson Study gaat niet over de leraar, maar over de les en over het optimaal leren van de leerling.
Lesson study is not about the teacher; it is about the lesson. Het gaat over de mate van succes van een geplande en overeengekomen les.
Onderzocht wordt zo hoe de les verbeterd kan worden en eventueel na aanpassingen opnieuw gegeven aan een parallelgroep. In de praktijk betekent het vaak dat bij het ontwerp van een nieuwe les deze onderzoeksresultaten meegenomen worden.

Praktische invulling:

De begeleiding van Erik wordt ingezet volgens het principe: Alleen daar waar dat nodig is. Dus bijvoorbeeld in de opstartfase om de onderzoeksgroep in stelling te brengen, maar daar waar het kan de deelnemers zo snel mogelijk eigenaarschap laten nemen. Lesson Study is bij uitstek een maatwerktraject en vraagt vooraf en tijdens het onderzoek goede afstemming.

Training PO Training VO

Growth Mindset cultuur implementeren op school

Waar gaat het over? Growth Mindset is een concept dat…
Training PO Training VO

Formatief handelen: Van Toetscultuur naar Leercultuur.

Waar gaat het over? Formatief handelen is de kern van…