De kunst van het vragen stellen. - Denkenkunjeleren

De kunst van het vragen stellen.

Training PO Training VO

De kunst van het vragen stellen.

Waar gaat het over:

Met de kunst van goede vragen stellen kan de leraar alle leerlingen op het puntje van de stoel krijgen. Betrokkenheid en actief leren wordt bevorderd. 
In een gemiddelde schoolklas worden dagelijks gemiddeld zo’n 1000 vragen gesteld. Dat kunnen uitdagende hersenkrakers zijn, maar het overgrote deel gaat toch over het reproduceren van bestaande kennis. Juist door een grote variatie aan verschillende soorten vragen is het mogelijk om verschillende talenten van leerlingen aan te spreken.

Wat is de opbrengst:

  • Alle vragen hebben een aantal gemeenschappelijke eigenschappen.
  • Open vragen zijn over het algemeen effectiever dan gesloten vragen.
  • Andere manieren om vragenstellen te organiseren; het terugdringen van vingers opsteken.
  • Nieuwe strategieën en technieken om vragen te kunnen stellen.
  • Een opbouw om een set van vragen te stellen rond een thema.
  • Een zeer concrete uitwerking van de taxonomie van Bloom.

Praktische invulling:

Zorgvuldig en kritisch denken over vragen, zowel mondeling als schriftelijk, zal de leraar helpen om uitdagend en boeiend onderwijs te geven. Daardoor zullen leerlingen betrokken zijn en vooral relevante vooruitgang boeken.

De deelnemers zullen in ieder geval de beschikking hebben over een arsenaal aan vragen, die ze bij alle vakgebieden kunnen toepassen.

Erik verzorgt deze training in een dagdeel, terwijl dit onderwerp uitstekend is te koppelen aan andere trainingsmodules.

Neem contact op voor een gesprek over deze teamtraining.
Erik is graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.

Training PO Training VO

Formatief handelen: Van Toetscultuur naar Leercultuur.

Waar gaat het over? Formatief handelen is de kern van…