0 0.00

Inspiratiebijeenkomst Onderzoekend leren en Talentontwikkeling

training PO. Ook online mogelijk

Inspiratiebijeenkomst Onderzoekend leren en Talentontwikkeling

In onze inspiratiebijeenkomst van 2,5 uur ervaren deelnemers op een praktische manier het verschil tussen onderzoekend leren en opzoekend leren en gaan we aan de slag met de kunst van goede vragen stellen. Centraal staat de beeldvorming en houding van leerkrachten ten opzichte van onderzoekend leren en W&T en manieren om het eigenaarschap van het leren bij kinderen een boost te geven.

Trainer-coach Erik Groot Koerkamp van denkenkunjeleren

Erik is een ervaren expert trainer en zijn sessies zijn beschreven als motiverend, plezierig en inspirerend, maar bovenal effectief. Hij weet als geen ander wat goed lesgeven inhoudt en heeft een uitstekende kennis van de hedendaagse pedagogiek en onderwijskunde.
Training met Erik is praktijkgericht en gaat over het vinden van simpele en effectieve manieren om prestaties van leerlingen te verbeteren.
Kenmerkend is de aanpak van laten ervaren in plaats van simpel kennis delen.
Erik stemt van tevoren goed af met de school waar hij aan de slag gaat. Dit zorgt voor een op maat gemaakte sessie die voldoet aan de specifieke behoeften van de organisatie.

Een inspiratiebijeenkomst voor het gehele team kan ook in 2021 gefinancierd worden door KWTO voor scholen in Overijssel en (Noord) Gelderland. Voorwaarde is dat de schoolleider een gesprek heeft met één van de projectleiders van KWTO over het (toekomstige) W&T beleid op de school.

De Inspiratiebijeenkomst is gerelateerd aan teamtraining KWTO
In opdracht van KWTO, Kenniscentrum voor Wetenschap en Technologie Oost Nederland, heeft Erik Groot Koerkamp in samenwerking met Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen en Dr. Sandra van Aalderen, beiden van de Universiteit Twente, de teamtraining Onderzoekend en Ontwerpend Leren ontwikkeld. Inmiddels hebben meer dan 1250 leraren deelgenomen aan deze teamtraining.

Als vervolg op de inspiratiebijeenkomst kan de teamtraining aan het schoolteam aangeboden worden. Bij deelname aan dit traject voorziet KWTO in de certificering (binnen Overijssel en een deel van Gelderland).

Deelnemers zijn vol lof over de teamscholing en de volgende uitspraken zijn kenmerkend:
-“Ik heb meer rust in mezelf om niet te snel oplossend te reageren. Ik laat het meer uit het kind zelf komen door vragen te stellen en leerlingen te activeren om hun eigen leerproces te sturen.
-We zijn allemaal bang zijn om de regie los te laten, maar het lukt uiteindelijk wel en het is een succesverhaal geworden. We beseffen dat leerlingen het ECHT zelf kunnen.
-Ik heb vooral ‘gereedschappen’ en ideeën gekregen die mij praktisch op weg helpen binnen het onderzoekend leren.
-Het is niet zo ingewikkeld , je moet het gewoon DOEN.
-Ik heb kinderen zien groeien door eigenaarschap en ik kan daar als leerkracht van genieten.
-Ik heb geleerd dat loslaten van de kinderen niet alleen spannend maar ook leuk is omdat er zulke mooie dingen door ontstaan”.

Neem contact op voor een gesprek over de inspiratiebijeenkomst. Erik is graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.

Training PO

Teamtraining Onderzoekend leren en Talentontwikkeling

Waar gaat het over? Inmiddels hebben meer dan 1250 leraren…