0 0.00

Hoe eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen bevorderd kan worden

Training PO Training VO

Hoe eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen bevorderd kan worden

Waar gaat het over:

We willen allemaal graag leerlingen die onafhankelijk zijn. Leerlingen die hard willen werken en op eigen kracht iets willen bereiken; die niet alles op een presenteerblaadje hoeven te krijgen; die weten dat paplepelonderwijs niet nodig is en ook niet de beste manier van leren.
Maar hoe krijgen we zelfsturende leerlingen?
Of, om het anders uit te drukken, wat kunnen we doen in onze lessen om eigenaarschap te bevorderen en leerlingen het gevoel krijgen, dat hun leren door hen zelf bepaald wordt en richting krijgt.

Wat is de opbrengst:

Het antwoord is niet eenvoudig, maar zelfsturing is een houding, een overtuiging en dus een aspect van het karakter. Elke leerling kan dat ontwikkelen. Dit wordt echter sterk gestimuleerd, als de leraar in planning, lesgeven en assessment hierop stuurt. Niet onbelangrijk is het om af te spreken wat er onder zelfsturing eigenlijk verstaan wordt, om zo misverstanden te voorkomen. Mijn definitie: Zelfsturing is het vermogen om zelfstandig iets te doen, zonder de hulp van anderen nodig te hebben. Een zelfsturende leerling is iemand die het fijn vindt om zelf dingen uit te zoeken en die eerst probeert om problemen zelf op te lossen voordat hulp gevraagd wordt.

Praktische invulling:

In deze bijeenkomst van een dagdeel gaat Erik met u op reis langs technieken, strategieën en aanpakken, die zelfsturend gedrag en eigenaarschap van leerlingen een boost kunnen geven. Deze staan steeds open voor selectie en aanpassing aan de eigen situatie. De leraar kent tenslotte de eigen groep het best en kan zo aansluiten op de behoeftes van de eigen leerlingen.

Deze training kan ook onderdeel zijn van een groter geheel binnen de Growth Mindsettraining.

Training PO Training VO

Growth Mindset cultuur implementeren op school

Waar gaat het over? Growth Mindset is een concept dat…
Training PO Training VO

Formatief handelen: Van Toetscultuur naar Leercultuur.

Waar gaat het over? Formatief handelen is de kern van…
Training PO Training VO

Excellentietraject: Slimme leerlingen uitdagen met Onderzoekend leren en talentontwikkeling

Waar gaat het over? Alle leerlingen hebben het nodig, dat…