0 0.00

Growth Mindset cultuur implementeren op school

Training PO Training VO

Growth Mindset cultuur implementeren op school

Waar gaat het over?

Growth Mindset is een concept dat door de wereldberoemde psychologe Carol Dweck geïntroduceerd werd. Zij maakt onderscheid tussen een vaststaande Fixed Mindset enerzijds en een op groei gerichte Growth Mindset anderzijds.

Waar het ene kind denkt “ik kan dat tóch niet”, denkt het andere “dat kan ik nóg niet”. Waar het ene kind vertrouwen heeft in zijn eigen groeipotentieel, heeft het andere kind een vaststaand beeld van het eigen kunnen. Dat verschil noemen we een verschil in “mindset”.

Kinderen met een fixed mindset geloven dat intelligentie vaststaat. Gevolg daarvan is dat ze zich niet in willen spannen en uitdagingen uit de weg gaan. Want als je slim bent, dan komt het toch wel goed? En als je niet zo slim bent? Tja, dan heeft het toch geen zin om het te proberen of te oefenen?

Kinderen met een growth mindset daarentegen, gaan ervan uit dat zij in staat zijn met oefening en volharding zichzelf te kunnen verbeteren. Zij zien uitdagingen als een kans om beter te worden en leren van hun eigen ervaringen en van die van anderen.

Wat is de opbrengst?

Deelnemers leren:

Praktische invulling

Neem contact op voor een gesprek over deze teamtraining.
Erik is graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.

Training PO Training VO

Formatieve Assessment (Assessment for Learning): Van Toetscultuur naar Leercultuur.

Waar gaat het over? Formatieve Assessment is de kern van…
Training PO Training VO

Differentiatie: het verhogen van de prestaties van alle leerlingen.

Waar gaat het over: Effectieve differentiatie is een belangrijk onderdeel…
Training PO Training VO

Hoe eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen bevorderd kan worden

Waar gaat het over: We willen allemaal graag leerlingen die…