Growth Mindset teamtraining /flexibele mindset /groeimindset

Growth Mindset cultuur implementeren op school

Training PO Training VO

Growth Mindset cultuur implementeren op school

Waar gaat het over?

Growth Mindset is een concept dat door de wereldberoemde psychologe Carol Dweck geïntroduceerd werd. Zij maakt onderscheid tussen een vaststaande Fixed Mindset enerzijds en een op groei gerichte Growth Mindset anderzijds.

Waar het ene kind denkt “ik kan dat tóch niet”, denkt het andere “dat kan ik nóg niet”. Waar het ene kind vertrouwen heeft in zijn eigen groeipotentieel, heeft het andere kind een vaststaand beeld van het eigen kunnen. Dat verschil noemen we een verschil in “mindset”.

Kinderen met een fixed mindset geloven dat intelligentie vaststaat. Gevolg daarvan is dat ze zich niet in willen spannen en uitdagingen uit de weg gaan. Want als je slim bent, dan komt het toch wel goed? En als je niet zo slim bent? Tja, dan heeft het toch geen zin om het te proberen of te oefenen?

Kinderen met een growth mindset daarentegen, gaan ervan uit dat zij in staat zijn met oefening en volharding zichzelf te kunnen verbeteren. Zij zien uitdagingen als een kans om beter te worden en leren van hun eigen ervaringen en van die van anderen.

Wat is de opbrengst?

Deelnemers leren:

 • Wat er onder mindset verstaan wordt.
 • Welke mindsets er zijn en wat daarvan de kenmerken zijn.
 • Wat de relatie is tussen breinleren en mindset.
 • Hoe je een groei-mindset op school kunt stimuleren.
 • Hoe je bij meerbegaafden een fixed mindset ombuigt in een growth mindset.
 • Hoe je met oplossingsgericht werken een growth mindset kunt bewerkstelligen.
 • Hoe je spel en spelen kunt inzetten bij het cultiveren van een growth mindset.
 • Hoe je een growth mindset in je schoolcultuur kunt inbedden.

Praktische invulling

 • Het vertalen van de Growth Mindset theorie naar de realiteit van het klaslokaal.
 • Het gebruik van feed-back om vertrouwen in eigen kracht en capaciteiten te vergroten.
 • Het omdenken van fouten en falen; dit helpt leerlingen om uitdagingen te omarmen.
 • Denken over leren; bouwen aan een metacognitieve klas

Neem contact op voor een gesprek over deze teamtraining.
Erik is graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.

Training PO Training VO

Formatief handelen: Van Toetscultuur naar Leercultuur.

Waar gaat het over? Formatief handelen is de kern van…
Training PO Training VO

Differentiatie: het verhogen van de prestaties van alle leerlingen.

Waar gaat het over: Effectieve differentiatie is een belangrijk onderdeel…
Training PO Training VO

Hoe eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen bevorderd kan worden

Waar gaat het over: We willen allemaal graag leerlingen die…