0 0.00

Groene schoolplein; samen bouwen, samen leren

ontwerp en advies

Groene schoolplein; samen bouwen, samen leren

De samenwerking met Iljitsj IJsebrands bij een school in Enschede was zo inspirerend dat we besloten hebben onze krachten te bundelen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars talenten.

Wat die samenwerking oplevert is met twee zinnen te beschrijven:

  1. Het groene schoolplein komt tot stand door meedenken en meewerken van kinderen, ouders en het team
  2. Het groene schoolplein speelt een centrale rol bij het leren en onderwijs

Leefbare ruimte maak je samen!
Inrichting van de buitenruimte doe je voor iedereen. Maar deze wordt helaas vaak alleen bedacht. Door het bureau, de gemeente, de adviseur. Terwijl de gebruiker of doelgroep niet betrokken is. En juist daar doe je het voor.

Het moet dus samen! En participatie lijkt de oplossing. Een mooi woord voor samenwerken. Maar in de praktijk wordt vaak de doelgroep wel gehoord maar niet echt betrokken. Met als gevolg een verlies aan draagvlak, afnemend enthousiasme en een passieve houding.

Advirens en denkenkunjeleren maken het verschil. Door het faciliteren van het proces. Want een leefbare ruimte ontstaat niet vanzelf. Die maak je met elkaar. Door samen te bedenken en te ontwerpen. Door er met elkaar voor te gaan. Met de gebruiker aan het roer.

En hoe? Met passie voor het proces en resultaat. Met kennis van theorie en praktijk. Met aandacht voor de leefbaarheid en onderwijskansen.

Neem contact op voor een gesprek over dit project.
Erik en Iljitsj zijn graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.