Formatieve Assessment (Assessment for Learning)

Formatieve Assessment (Assessment for Learning): Van Toetscultuur naar Leercultuur.

Training PO Training VO

Formatieve Assessment (Assessment for Learning):  Van Toetscultuur naar Leercultuur.

Waar gaat het over?

Formatieve Assessment is de kern van goed onderwijs. Uit onderzoek van Hattie (Leren zichtbaar maken) komt naar voren dat dit het  krachtigste onderwijsmiddel is om prestaties van leerlingen te verbeteren ( effectgrootte van 0.90).

De bijeenkomsten van een of twee dagdelen over dit onderwerp die verzorgd worden door Erik geven een praktisch en boeiend overzicht en laten zien hoe je Formatieve Assessment met succes kunt implementeren in elk vakgebied.

Door praktische voorbeelden, heldere uitleg van de theorie en met uitdagende activiteiten krijgen deelnemers de juiste handvaten om Formatieve Assessment te kunnen toepassen in hun eigen klaslokaal.

Wat is de opbrengst?

  • Een helder en duidelijk beeld hoe Formatieve Assessment werkt en hoe je het kunt toepassen in elk klaslokaal.
  • Stappenplan voor succesvolle invoering.
  • In de praktijk bewezen activiteiten, strategieën en technieken die leraren de volgende dag kunnen toepassen in hun eigen onderwijs.

Praktische invulling:

  • Assessment activiteiten voor gebruik door het hele curriculum.
  • Peer- en zelf-assessment technieken.
  • Strategieën om leren zichtbaar te maken.
  • De kern van Formatieve Assessment: het integreert denken, leren en assessment op een creatieve en effectieve manier.

Neem contact op voor een gesprek over deze teamtraining.
Erik is graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.

Training PO Training VO

Growth Mindset cultuur implementeren op school

Waar gaat het over? Growth Mindset is een concept dat…