0 0.00

Excellentietraject: Slimme leerlingen uitdagen met Onderzoekend leren en talentontwikkeling

Training PO Training VO

Excellentietraject: Slimme leerlingen uitdagen met Onderzoekend leren en talentontwikkeling

Waar gaat het over?

Alle leerlingen hebben het nodig, dat hun denken wordt opgerekt en uitgedaagd. En alleen door pittige uitdagingen wordt het onderste uit de kan gehaald. Voor de meeste leerlingen zit dat oprekken en uitdagen opgenomen in het dagelijks onderwijs. In elke groep zitten echter ook leerlingen, die wat meer nodig hebben om het idee te krijgen, dat ze ook op hun tenen moeten lopen om leertaken tot een goed einde te brengen. Sterker nog; een kwart van de leerlingen verveelt zich regelmatig op school. Er is dus meer nodig om hun denken, hun vaardigheden en hun begrip op de proef te kunnen stellen.

Dit probleem blijft echter vaak onder de radar van de school aangezien de geleverde prestaties vaak nog wel voldoende zijn. Onderpresteren blijft zo onopgemerkt.

Uit OESO vergelijkingsonderzoek komt duidelijk naar voren, dat Nederlandse meergegaafde leerlingen significant onder het gemiddelde presteren, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Wat is de opbrengst?

Hoe daag je meerbegaafde leerlingen uit? Hoe zorg je voor passend onderwijs voor deze groep leerlingen? Wetenschap en Techniek onderwijs is bij uitstek geschikt om te kunnen differentiëren binnen je klas en om passend onderwijs te kunnen bieden voor meerbegaafde leerlingen. Met deze nascholing leer je hoe je de nieuwsgierigheid van meerbegaafde leerlingen kunt prikkelen, hoe je omgaat met moeilijke vragen en hoe je ze uit kunt dagen om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Je hoeft zelf als leerkracht zeker niet meerbegaafd óf technisch te zijn om kinderen hierin te kunnen uitdagen en begeleiden. Je kunt opgedane kennis toepassen binnen een plusklas of binnen je gewone groep.

Praktische invulling:

Deze training gaat over strategieen om meerbegaafde leerlingen op te rekken en uit te dagen. Dat wil echter zeker niet zeggen dat deze strategieen alleen voor excellente of meerbegaafde leerlingen geschikt is, want ‘What’s good for the best, is good for the rest!’ Alle leerlingen hebben baat bij oprekken en uitdagen, maar voor de meerbegaafden is het een reddingsboei.

Deelnemers zijn vol lof over dit traject en de volgende uitspraken zijn kenmerkend: “Je leert de nieuwsgierigheid van kinderen maximaal te prikkelen”, “Dit was één grote inspiratiebron”, “Je wordt op het spoor gezet hoe je de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt en hoe je ervoor zorgt dat die ontluikende interesse wordt omgezet in nadenken”, “Een rijke cursus die je op heel veel ideeën brengt.”

Gemotiveerd door hun enthousiasme wordt opnieuw dit traject aangeboden dat specifiek ingaat op hoe je onderzoekend en ontwerpend leren kunt inzetten voor meerbegaafde leerlingen. Daarnaast wordt ingegaan op de biologische basis van leren en intelligentie, onze hersenen.