COOL onderwijs - Denkenkunjeleren

COOL onderwijs

Training PO

COOL onderwijs

COOL onderwijs; COOL (Cultuur Onderwijs en Onderzoekend Leren).

COOL is een traject voor schoolteams door Erik Groot Koerkamp en Karin Kotte. Twee trainers die elkaar gevonden hebben vanuit eenzelfde ambitie en kennis over onderwijs: Erik is trainer onderzoekend leren en talentontwikkeling en Karin is trainer cultuureducatie. Een vanzelfsprekende samenwerking was het gevolg waarin ze ontdekten dat de trajecten elkaar aanvullen en versterken.
In meer of mindere mate loslaten van methodisch onderwijs richting creatief en onderzoekend leren en/of het verankeren van kunstonderwijs in andere leergebieden staan centraal.

Om welk leerling gedrag gaat het?
Je hebt een vraag, een idee, een inspiratiemoment, iets willen, een intentie. Door actie te ondernemen, te spelen, waar te nemen, te onderzoeken, een andere weg in slaan, buiten het kader, improviseren, experimenteren en uitvoeren….. ontstaat een (vaak onverwacht) resultaat, kennis of een product. De leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen inventiviteit en hebben het lef hun leven op een eigen manier betekenis en vorm te geven. Dit levert energie en inspiratie op voor de leerling en voor zijn omgeving.

„Natuurlijk weet ik niet wat het wordt, anders zou ik het niet maken.” (Pablo Picasso)

Dit is iets dat kinderen al op jonge leeftijd laten zien. Het onderwijs kan leerlingen helpen om deze eigenschap te consolideren en uit te bouwen. En dan niet alleen bij de kunstvakken, maar in het totale onderwijs.

Een goed evenwicht tussen sturing geven en loslaten is hierbij de kunst. Het bewaken van de onderwijsdoelen krijgt in dit traject aandacht. Volledig eigenaarschap bij kinderen leggen werkt meestal niet, blijkt. Je hebt als leerkracht én de coachende rol én de sturende rol, afhankelijk van de beginsituatie van de leerlingen en de leerkracht.

Ervaar hoe onderwijs de leerstof (de wereld) betekenisvol maakt voor leerlingen. Het traject bestaat uit trainingen, coaching on the job, reflectie- en ontwikkelbijeenkomsten. Het wordt ondersteund met een tool-box om onderzoekend leren bij iedere lesactiviteit toe te kunnen passen. Het uitgangspunt is dat het er niet bij komt, maar dat het anders georganiseerd wordt.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

– procesgerichte didactiek en onderzoekend leren; twee handen op een buik;
– verwondering signaleren en stimuleren;
– formuleren van complexe en betekenisvolle leervragen/ opdrachten;
– fasen van het (creatieve en onderzoekende) proces;
– kunst verweven in andere leergebieden;
– vragen stellen binnen de coachende rol van de leerkracht;
– reflecteren: het waarom het het hoe;
– onderzoeksvormen voor het basisonderwijs;
– presenteren en delen van resultaten;
– het evenwicht tussen “sturen” en “laten”.

Neem contact op voor een gesprek over COOL onderwijs. We zijn graag bereid om uw wensen en ideeën te bespreken.