Teamcursus Onderzoekend leren en Talentontwikkeling, W&T

Inmiddels hebben meer dan 1400 leerkrachten van basisscholen deelgenomen aan de teamscholing. Deelnemers zijn vol lof hierover en de volgende uitspraken zijn kenmerkend: "Je wordt gestimuleerd zelf na te denken. Daardoor stimuleer je je eigen kijk op techniek en neemt ook je motivatie toe”, ‘Je leert inzien dat je met beperkte materialen een goede Onderzoeksles kunt geven”, " Als je de praktijkopdracht uitvoert, zie je dat dit de leerlingen stimuleert en motiveert; een paar dagen later zie je de kinderen met boeken over dat onderwerp in de klas zitten”,” Ik heb door dit traject nu een soort bewustwording ontwikkeld om te bekijken op welke manier ik onderzoekend leren en talentontwikkeling  bij alle lessen kan betrekken. De leerlingen vinden het heel leuk en reageren positief.” Dit traject bestaat uit een basiscursus van 3 dagdelen en één keuzemodule van een dagdeel om dieper in te gaan op een specifiek onderwerp. De keuzemodule wordt bij voorkeur bepaald wanneer de school zich opgeeft maar dit kan ook in de loop van het traject. 

Voor een uitgebreide brochure: Klik hier

Voor meer informatie en opgave voor de trajecten: teamscholing, de basiscursus, talentontwikeling voor meerbegaafden, het BSO-traject, verbazing en verwondering bij het jonge kind en maatwerk: neem contact met ons op
 

Er zijn geen producten in deze categorie.